Martina

Martina

Martina pochází z přímořské vesnice na krásné Sardinii. Vystudovala literaturu a po zkušenostech z jazykové školy se rozhodla specializovat na výuku italského jazyka a kultury na Univerzitě pro cizince v Perugii.

Dalším krokem byla stáž ve škole Lingua nostra, kde se pro svou práci nadchla ještě více. Po ukončení studia se rok věnovala výzkumu výuky italštiny pro slovansky mluvící vysokoškolské studenty, takže ví, jaké potíže může mít český student při učení se italštině, a snaží se mu pomoci, jak nejlépe umí. Koneckonců neexistují žádné problémy, pouze řešení.

Sama sebe definuje jako prostou Italku: ráda si užívá “aperitivo", "dolce far niente" a je přesvědčena, že dobrá porce těstovin vám dokáže zvednout náladu. Jednou z jejích nejoblíbenějších věcí na její práci je však objevování nových nuancí vlastního jazyka prostřednictvím svých studentů. Ve svých hodinách uplatňuje převážně komunikativní přístup v uvolněném a přátelském prostředí, takže studenti mohou začít mluvit italsky okamžitě a bez stresu, a to i začátečníci.


Martina viene da un paese sul mare della bellissima Sardegna. Ha studiato letteratura, e dopo un’esperienza in una scuola di lingue ha deciso di specializzarsi nell’insegnamento della lingua e della cultura italiana all’Università per Stranieri di Perugia. Il passo successivo è stato lo stage a Lingua nostra, dove si è appassionata ancora di più al suo lavoro.

Dopo la laurea ha svolto un anno di ricerca sull’insegnamento dell’italiano agli studenti universitari di lingua slava, per questo conosce le difficoltà che uno studente ceco può avere quando impara l’italiano, e cerca di aiutarlo al meglio. D’altronde, non esistono problemi ma solo soluzioni.

Si definisce un’italiana semplice: adora fare aperitivo, il “dolce far niente”, ed è convinta che un piatto di pasta migliori l’umore. Una delle cose che preferisce, invece, del suo lavoro è scoprire grazie agli studenti nuove sfumature della sua stessa lingua. Nelle sue lezioni adotta un approccio prevalentemente comunicativo all’interno di un ambiente amichevole e rilassato, in modo che gli studenti possano iniziare a parlare l’italiano da subito senza stress, inclusi i principianti.