Chiara

Chiara

Chiara pochází z Umbrie, zeleného srdce Itálie, kde se narodila a vyrostla. Během magisterského studia teoretické a aplikované lingvistiky se zamilovala do výuky a ihned po ukončení studia nastoupila na stáž v Lingua nostra. Tato zkušenost se jí natolik zalíbila, že se po roce pobytu v Itálii rozhodla vrátit do Prahy, kde nyní žije natrvalo. V Lingua nostra učí od roku 2019.

Minirozhovor s Chiarou

Na výuce Chiara miluje vztah se studenty, ale především ji baví řešit jejich problémy: ať už jde o neporozumění gramatice, potřebu složit zkoušku, začít mluvit italsky, umět si objednat v baru nebo restauraci. Ráda hledá řešení, která jsou jim šitá na míru!

Ve volném čase Chiara ráda čte, poslouchá hudbu, chodí na procházky do přírody, na koncerty, do kina, s přáteli a na „aperitivi“ – s Aperol Spritzem, samozřejmě!

Minirozhovor s Chiarou

❔ Da dove vieni? / Odkud jsi?

👩🏻 Vengo da Spoleto, in Umbria. / Pocházím ze Spoleta v Umbrii.

❔ Che cosa hai studiato? / Co jsi vystudovala?

👩🏻 Ho studiato comunicazione internazionale e pubblicitaria e alla magistrale ho studiato linguistica teorica e applicata. / Mám Bc. z mezinárodní a reklamní komunikace a Mgr. z teoretické a aplikované lingvistiky.

❔ Come sei finita a Praga? / Jak jsi se dostala do Prahy?

👩🏻 Per caso: mentre facevo la fila per un appuntamento con la mia relatrice, un ragazzo mi ha parlato di Lingua nostra. Visto che avevo bisogno di fare esperienza come insegnante di italiano a stranieri, una settimana dopo ho fatto il colloquio con Lucilla (la nostra Office Manager), poi ho fatto domanda per l’Erasmus traineeship e a settembre ero in partenza! / Náhodou! Ve frontě na termín s mojí vedoucí diplomky mi jeden ze studentů vyprávěl o Lingua nostra. Vzhledem k tomu, že jsem potřebovala získat praxi ve výuce italštiny pro cizince, už za týden jsem měla pohovor s Lucillou (naše Office Managerka), poté jsem se přihlásila na Erasmus a v září už jsem byla na cestě!

❔ Da quanto tempo vivi a Praga? / Jak dlouho žiješ v Praze?

👩🏻 Stabilmente da ottobre 2021. / Stabilně od října 2021.

❔ Che cosa ami della Repubblica Ceca? / Co máš na Česku nejraději?

👩🏻 La natura, i parchi, la storia, la cultura… e la birra, tak určitě! / Přírodu, zeleň, historii, kulturu... a pivo, "tak určitě"!

❔ Che cosa ti manca dell\’Italia? / Po čem italském se ti stýská?

👩🏻 Dell’Italia mi manca il cibo, l\’architettura, gli affetti. Ah, il vino e gli spritz! / Chybí mi italské jídlo, architektura, vřelost. Jo, a víno a spritz!

❔ Cosa ti piace dell'insegnamento? / Co máš ráda na učení?

👩🏻 Adoro risolvere i loro problemi: che sia il fatto di non capire la grammatica, la necessità di superare un esame, riuscire ad ordinare al bar o al ristorante in italiano. Mi piace cercare delle soluzioni che siano su misura per loro! / Moc ráda pomáhám studentům řešit jejich obtíže ve studiu, ať už se jedná o pochopení gramatiky, překonání nějaké zkoušky, schopnost objednat si italsky v baru nebo v restauraci. Baví mě hledat řešení každému na míru!

❔ Cosa ti piace di Lingua nostra? / Co máš ráda na Lingua nostra?

👩🏻 L’ambiente informale e famigliare, sicuramente! / Jednoznačně neformální a rodinnou atmosféru.

❔ Hai degli argomenti preferiti che tratti nelle tue lezioni? / Je něco, co učíš obzvlášť ráda?

👩🏻 Mi piace tantissimo quando con i principianti cominciamo a studiare i verbi e cominciano a parlare a poco a poco! Ma adoro sicuramente occuparmi di funzioni comunicative (invitare ad uscire, ordinare al bar, prenotare in albergo…) e di lessico. / Moc mě baví, když se začátečníky probíráme slovesa a oni se začínají pomalu rozmlouvat. A taky moc ráda učím praktické fráze - jak pozvat někoho na rande, jak si objednat v baru, jak si zamluvit hotel... a také slovíčka.

❔ Hai qualche episodio interessante che ricordi, avvenuto durante le tue lezioni? / Pamatuješ si nějaký zvlášť "vypečený" moment z výuky?

👩🏻 In classe ci sono momenti divertenti, momenti di concentrazione, momenti di grammatica e di conversazione libera, ma la cosa che mi piace di più è sicuramente il fatto che lo scambio fra me e gli studenti è duplice: loro imparano da me, ma anche io imparo molto da loro! / Během výuky jsou momenty, kdy se bavíme, kdy se studenti soustředí, kdy volně konverzujeme... ale to, co mě baví nejvíc, je to, že se obohacujeme navzájem. Oni se učí ode mě a já se toho mnoho učím od nich!

❔ Motto personale / Jaké je tvé motto?

👩🏻 L’italiano è una lingua musicale: scopriamone insieme le note! / Italština je muzikálním jazykem, pojďme společně objevovat její tóny!