Gustav

Gustav

Gustav vystudoval francouzskou a italskou filologii na Filozofické fakultě UK, své jazykové znalosti pravidelně rozšiřuje během jazykových kurzů a pobytů ve Francii i Itálii.

Kromě výuky jazyků pracoval i v zahraničních reklamních agenturách, dlouho se věnoval produkci a organizaci firemních eventů a mezinárodních kongresů, výuka však byla pro něho vždy činnost, která mu dávala největší smysl a naplnění.

„Učit jazyky pro mě znamená stát se do jisté míry takovým mostem spojujícím dva břehy, břeh jazyka mateřského a toho cizího. Já se ten svůj most se snažím vydláždit empatií, trpělivostí a především radostí z pohybu po něm.“ Svůj volný čas tráví nejraději „na samotě u lesa“ na chatě se svým psem, miluje hudbu a literaturu.


Gustav si è laureato in filologia francese e italiana alla Facoltà di Lettere dell'Università Carlo e approfondisce regolarmente le sue conoscenze filologiche durante i corsi di lingua e i soggiorni in Francia e in Italia.

Oltre all'insegnamento delle lingue, ha anche lavorato nelle agenzie pubblicitarie e si è dedicato a lungo alla produzione e all'organizzazione di eventi aziendali e congressi internazionali. Nonostante ciò l'insegnamento è sempre stata l'attività che gli ha dato più senso e soddisfazione personale. "Insegnare le lingue per me significa diventare in qualche modo una specie di ponte che collega due sponde, quella della lingua madre e quella della lingua straniera. Cerco di pavimentare il mio ponte con empatia, pazienza e soprattutto con la gioia di passarci sopra."

Gli piace trascorrere il tempo libero "appartato nei boschi" nel suo chalet con il cane, ama la musica e la letteratura.