Situace – COVID-19: Od čtvrtka 22. 10. jsou prozatím všechny kurzy vedeny online. Jakmile to bude možné, prezenční kurzy se navrátí do učeben.
Pravidelné kurzy

Nabízíme pravidelné cykly kurzů italštiny, které běžně trvají 15 týdnů, ale je možné se do nich přihlásit i v jejich průběhu a zaplatit zbývající počet hodin. Lekce trvají 90 minut, skupinky mají maximálně 8 studentů. Kurzy začínají v říjnu, únoru a červnu.

Zameškané lekce je možné si nahradit po dohodě v jiných kurzech. Pro studenty zapsané do pravidelných kurzů organizujeme navíc open class – opakovací lekce zcela zdarma. Učebnice, které se v kurzech používají, jsou zahrnuty v ceně kurzu, stejně tak jako MP3 k učebnicím.

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu jsou 4. V případě 3 zájemců o kurz je možné jej uskutečnit, ale délka lekcí bude zkrácena na 60 minut.

Cena kurzu je 4250 Kč (LN1–LN8) / 3990 Kč (KLN1–KLN3).

Rozvrh pravidelných kurzů