Od 15. 12. do 3. 1. máme dovolenou a nebudeme v té době ani posílat faktury ani odpovídat na e-maily. V urgentních záležitostech nás zastihnete na telefonu 777 916 019. Děkujeme za pochopení.
Úrovně pokročilosti

LN1 Italština pro úplné začátečníky

Náš kurz LN1 je pro úplné začátečníky, kteří se italštinu nikdy neučili (nebo učili, ale opravdu vše zapomněli). Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN1, kterou obdržíte zdarma na 1. lekci.

Co se v kurzu naučíte

 • slovesa být, mít v přítomném čase
 • základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase
 • jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • členy, vazbu c'è a ci sono
 • přivlastňovací zájmena
 • představit se, pohovořit o své rodině, svém městě, svém bytě, zeptat se na cestu, objednat si v restauraci apod.

LN2 Italština pro pokročilé začátečníky

Náš kurz italštiny LN2 je určen těm, kteří absolvovali jeden semestr nebo několik intenzivních víkendů, také pro ty, kteří se italštinu už dříve déle učili, ale pamatují si jen základy. Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN2, kterou obdržíte zdarma na 1. lekci.

Co byste měli umět

 • slovesa být, mít v přítomném čase
 • základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase
 • jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • členy, vazbu c'è a ci sono
 • přivlastňovací zájmena
 • představit se, pohovořit o své rodině, svém městě, svém bytě, zeptat se na cestu, objednat si v restauraci apod.

Co se v kurzu naučíte

 • opakování přítomného času pravidelných a nepravidelných sloves
 • modální slovesa
 • zvratná slovesa
 • minulý čas složený (passato prossimo)
 • předložky, předložky se členy
 • zlepšení komunikačních schopností, vyjádření se v minulém čase

LN3 Italština pro mírně pokročilé I

Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN3, kterou obdržíte zdarma na 1. lekci.

Co byste měli umět

 • slovesa být, mít v přítomném čase
 • základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase
 • jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • členy, vazbu c\'è a ci sono
 • přivlastňovací zájmena
 • modální slovesa
 • zvratná slovesa
 • minulý čas složený (passato prossimo)
 • základní předložky, předložky se členy
 • představit se, pohovořit o své rodině, svém městě, svém bytě, zeptat se na cestu, objednat si v restauraci apod.
 • vyjádřit se v minulém čase

Co se v kurzu naučíte

 • přímá a nepřímá zájmena
 • imperfektum (minulý čas jednoduchý)
 • imperfektum versus passato prossimo
 • nové konverzační situace, vyprávění v minulosti
 • rozšíření slovní zásoby

LN4 Italština pro mírně pokročilé II

Tento kurz je jakýmsi přechodem mezí mírnou a střední pokročilostí znalosti italštiny. Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN4, kterou obdržíte zdarma na 1. lekci.

Co byste měli umět

 • slovesa být, mít v přítomném čase
 • základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase
 • jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • členy, vazbu c\'è a ci sono
 • přivlastňovací zájmena
 • modální slovesa
 • zvratná slovesa
 • minulý čas složený (passato prossimo)
 • základní předložky, předložky se členy
 • přímá a nepřímá zájmena
 • imperfektum (minulý čas jednoduchý)
 • imperfektum versus passato prossimo
 • představit se, pohovořit o své rodině, svém městě, svém bytě, zeptat se na cestu, objednat si v restauraci apod.
 • vyjádřit se v minulém čase, vyprávění v minulosti

Co se v kurzu naučíte

 • budoucí čas jednoduchý
 • podmiňovací způsob jednoduchý
 • párová zájmena (glielo…)
 • rozšíření a prohloubení slovní zásoby
 • posílení schopnosti samostatného vyjadřování o různých tématech

LN5 Italština pro středně pokročilé I

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali 4 semestry studia italštiny 1× týdně. Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN5, kterou obdržíte zdarma na 1. lekci.

Co byste měli umět

 • slovesa být, mít v přítomném čase
 • základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase
 • jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • členy, vazbu c'è a ci sono
 • přivlastňovací zájmena
 • modální slovesa
 • zvratná slovesa
 • minulý čas složený (passato prossimo)
 • základní předložky, předložky se členy
 • přímá a nepřímá zájmena
 • imperfektum (minulý čas jednoduchý)
 • imperfektum versus passato prossimo
 • budoucí čas jednoduchý
 • podmiňovací způsob jednoduchý
 • párová zájmena (glielo…)
 • představit se, pohovořit o své rodině, svém městě, svém bytě, zeptat se na cestu, objednat si v restauraci apod.
 • vyjádřit se v minulém čase, vyprávění v minulosti
 • vyjádřit svůj názor na různá témata

Co se v kurzu naučíte

Kurz se zaměřuje na procvičování, prohlubování slovní zásoby, konverzaci. Gramatiku, kterou už teoreticky ovládáte, se v tomto kurzu italštiny naučíte více spontánně používat.

LN6 Italština pro středně pokročilé II

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali 4–5 semestrů studia italštiny 1× týdně. Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN6, kterou obdržíte zdarma na 1. lekci.

Co byste měli umět

 • slovesa být, mít v přítomném čase
 • základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase
 • jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • členy, vazbu c\'è a ci sono
 • přivlastňovací zájmena
 • modální slovesa
 • zvratná slovesa
 • minulý čas složený (passato prossimo)
 • základní předložky, předložky se členy
 • přímá a nepřímá zájmena
 • imperfektum (minulý čas jednoduchý)
 • imperfektum versus passato prossimo
 • budoucí čas jednoduchý
 • podmiňovací způsob jednoduchý
 • párová zájmena (glielo…)
 • představit se, pohovořit o své rodině, svém městě, svém bytě, zeptat se na cestu, objednat si v restauraci apod.
 • vyjádřit se v minulém čase, vyprávění v minulosti
 • vyjádřit svůj názor na různá témata

Co se v kurzu naučíte

 • předminulý čas
 • minulý podmiňovací způsob
 • složený čas budoucí
 • souslednost časová v indicativu
 • rozšíření slovní zásoby
 • zlepšení porozumění italským textům

LN7 Italština pro pokročilé I

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali 5–6 semestrů studia italštiny 1× týdně. Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN7, kterou obdržíte zdarma na 1. lekci.

Co byste měli umět

 • základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase
 • jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • členy, vazbu c'è a ci sono
 • přivlastňovací zájmena
 • modální slovesa
 • zvratná slovesa
 • minulý čas složený (passato prossimo)
 • základní předložky, předložky se členy
 • přímá a nepřímá zájmena
 • imperfektum (minulý čas jednoduchý)
 • imperfektum versus passato prossimo
 • budoucí čas jednoduchý
 • podmiňovací způsob jednoduchý
 • párová zájmena (glielo…)
 • předminulý čas
 • minulý podmiňovací způsob
 • složený čas budoucí
 • souslednost časová v indicativu
 • představit se, pohovořit o své rodině, svém městě, svém bytě, zeptat se na cestu, objednat si v restauraci apod.
 • vyjádřit se v minulém čase, vyprávění v minulosti
 • vyjádřit svůj názor na různá témata

Co se v kurzu naučíte

 • rozkazovací způsob
 • passato remoto
 • vztažná zájmena
 • stupňování přídavných jmen
 • díky passatu remoto lepší porozumění italské beletrii

LN8 Italština pro pokročilé II

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali 6–7 semestrů studia italštiny 1× týdně. Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN8, kterou obdržíte zdarma na 1. lekci.

Co byste měli umět

 • základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase
 • jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • členy, vazbu c'è a ci sono
 • přivlastňovací zájmena
 • modální slovesa
 • zvratná slovesa
 • minulý čas složený (passato prossimo)
 • základní předložky, předložky se členy
 • přímá a nepřímá zájmena
 • imperfektum (minulý čas jednoduchý)
 • imperfektum versus passato prossimo
 • budoucí čas jednoduchý
 • podmiňovací způsob jednoduchý
 • párová zájmena (glielo…)
 • předminulý čas
 • minulý podmiňovací způsob
 • složený čas budoucí
 • souslednost časová v indicativu
 • rozkazovací způsob
 • passato remoto
 • vztažná zájmena
 • stupňování přídavných jmen
 • představit se, pohovořit o své rodině, svém městě, svém bytě, zeptat se na cestu, objednat si v restauraci apod.
 • vyjádřit se v minulém čase, vyprávění v minulosti
 • vyjádřit svůj názor na různá témata
 • spontánně v konverzaci používat a střídat různé slovesné časy a způsoby

Co se v kurzu naučíte

 • gerundium
 • minulý infinitiv
 • konjunktivy
 • podmínkové věty

LN9 Italština pro pokročilé III

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali 7–8 semestrů studia italštiny 1× týdně. Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN9, kterou obdržíte zdarma na 1. lekci.

Co byste měli umět

 • téměř vše z italské gramatiky včetně passata remota, konjunktivů, podmínkových vět apod. (viz popis kurzů výše)

Co se v kurzu naučíte

 • i modi indefiniti
 • verbi pronominali
 • concordanza dei tempi del congiuntivo (approfondimento)
 • nomi e aggettivi alterati
 • altri pronomi relativi
 • altri usi di ne e ci

KLN1 Italská konverzace (LN2–3)

Tyto lekce konverzace jsou určeny studentům, kteří si chtějí svou znalost italštiny udržovat a dále rozšiřovat o novou slovní zásobu a nová témata, také pro ty, kteří se potřebují rozmluvit.

V lekcích konverzace se naši italští lektoři věnují konverzaci o nejrůznějších tématech, čtení zajímavých článků, knih, probírání italských reálií (geografie, historie, gastronomie apod.). Hlavně u nižších úrovní se věnují procvičování základních konverzačních situací (v hotelu, v restauraci, v baru, na letišti, na poště…).

Kurz je určen pro studenty, jejichž úroveň znalostí odpovídá kurzům uvedeným v závorce. KLN1 (LN2-3) je pro studenty, kteří dokončili naše kurzy LN2 nebo LN3.

Kurzy konverzace můžete navštěvovat buď místo klasického kurzu nebo také navíc, zároveň s ním. Úroveň je vždy uvedena u kurzů KLN v rozvrhu. V kurzech se bude konverzovat na snažší úrovni, procvičovat a opakovat slovní zásoba a minimálně i základní gramatická témata.

KLN2 Italská konverzace (LN4–6)

Tyto lekce konverzace jsou určeny studentům, kteří si chtějí svou znalost italštiny udržovat a dále rozšiřovat o novou slovní zásobu a nová témata, také pro ty, kteří se potřebují rozmluvit.

V lekcích konverzace se naši italští lektoři věnují konverzaci o nejrůznějších tématech, čtení zajímavých článků, knih, probírání italských reálií (geografie, historie, gastronomie apod.). Hlavně u nižších úrovní se věnují procvičování základních konverzačních situací (v hotelu, v restauraci, v baru, na letišti, na poště…).

Kurz je určen pro studenty, jejichž úroveň znalostí odpovídá kurzům uvedeným v závorce. KLN2 (LN4-6) je pro studenty, kteří dokončili naše kurzy LN4 až LN6.

Kurzy konverzace můžete navštěvovat buď místo klasického kurzu nebo také navíc, zároveň s ním. Úroveň je vždy uvedena u kurzů KLN v rozvrhu. V kurzech se bude konverzovat na snažší úrovni, procvičovat a opakovat slovní zásoba a minimálně i základní gramatická témata.

KLN3 Italská konverzace (LN7–8)

Tyto lekce konverzace jsou určeny studentům, kteří si chtějí svou znalost italštiny udržovat a dále rozšiřovat o novou slovní zásobu a nová témata, také pro ty, kteří se potřebují rozmluvit.

V lekcích konverzace se naši italští lektoři věnují konverzaci o nejrůznějších tématech, čtení zajímavých článků, knih, probírání italských reálií (geografie, historie, gastronomie apod.). Hlavně u nižších úrovní se věnují procvičování základních konverzačních situací (v hotelu, v restauraci, v baru, na letišti, na poště…).

Kurz je určen pro studenty, jejichž úroveň znalostí odpovídá kurzům uvedeným v závorce. KLN3 (LN7-8) je pro studenty, kteří dokončili naše kurzy LN7 nebo LN8.

Kurzy konverzace můžete navštěvovat buď místo klasického kurzu nebo také navíc, zároveň s ním. Úroveň je vždy uvedena u kurzů KLN v rozvrhu. V kurzech se bude konverzovat na snažší úrovni, procvičovat a opakovat slovní zásoba a minimálně i základní gramatická témata.

GLN Italská gramatika

Kurz pro pokročilé studenty, kteří již studovali všechnu italskou gramatiku (nebo většinu), nemají problém s mluvením, ale stále chybují v gramatice a chtějí to napravit.

V tomto kurzu se budou procvičovat nejrůznější gramatická témata: minulé časy, budoucí čas, podmiňovací způsob, souslednost časová, imperativ, podmínkové věty, zájmena, předložky a další.

CILS Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

CILS je zkouška, která prověřuje úroveň jazykových znalostí italštiny. Připravuje a garantuje ji Univerzita pro cizince v Sieně.

Chcete mít v italštině nějaký konkrétní cíl? CILS je mezinárodně uznávaným certifikátem z italštiny – je možné se s ním ucházet o práci nejen v Itálii, ale i v dalších zemích EU. Pro CILS nejsou žádné vstupní požadavky ani nejsou vyžadovány žádné předchozí doklady o vzdělání, stejně jako pro ně není stanoven žádný věkový limit. Není zapotřebí složit nižší stupeň CILS zkoušek pro připuštění k CILS vyšší úrovně.

U nás můžete navštěvovat přípravný kurz na zkoušku CILS B2. Ke kurzu je třeba si koupit učebnici Traguardo CILS B2, která je běžně dostupná v ČR. Maximální počet studentů v tomto kurzu je 6 (v online kurzech 5).

Zkoušky CILS se skládají v několika termínech ročně na Italském kulturním institutu.

CILS1 Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (B1)

CILS je zkouška, která prověřuje úroveň jazykových znalostí italštiny. Připravuje a garantuje ji Univerzita pro cizince v Sieně.

Chcete mít v italštině nějaký konkrétní cíl? CILS je mezinárodně uznávaným certifikátem z italštiny – je možné se s ním ucházet o práci nejen v Itálii, ale i v dalších zemích EU. Pro CILS nejsou žádné vstupní požadavky ani nejsou vyžadovány žádné předchozí doklady o vzdělání, stejně jako pro ně není stanoven žádný věkový limit. Není zapotřebí složit nižší stupeň CILS zkoušek pro připuštění k CILS vyšší úrovně.

Toto je přípravný kurz na zkoušku CILS B1. Ke kurzu je třeba si koupit učebnici Traguardo CILS B1, která je běžně dostupná v ČR. Maximální počet studentů v tomto kurzu je 6 (v online kurzech 5).

Zkoušky CILS se skládají v několika termínech ročně na Italském kulturním institutu.

CILS2 Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (B2)

CILS je zkouška, která prověřuje úroveň jazykových znalostí italštiny. Připravuje a garantuje ji Univerzita pro cizince v Sieně.

Chcete mít v italštině nějaký konkrétní cíl? CILS je mezinárodně uznávaným certifikátem z italštiny – je možné se s ním ucházet o práci nejen v Itálii, ale i v dalších zemích EU. Pro CILS nejsou žádné vstupní požadavky ani nejsou vyžadovány žádné předchozí doklady o vzdělání, stejně jako pro ně není stanoven žádný věkový limit. Není zapotřebí složit nižší stupeň CILS zkoušek pro připuštění k CILS vyšší úrovně.

Toto je přípravný kurz na zkoušku CILS B2. Ke kurzu je třeba si koupit učebnici Traguardo CILS B2, která je běžně dostupná v ČR. Maximální počet studentů v tomto kurzu je 6 (v online kurzech 5).

Zkoušky CILS se skládají v několika termínech ročně na Italském kulturním institutu.

CILS3 Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (C1)

CILS je zkouška, která prověřuje úroveň jazykových znalostí italštiny. Připravuje a garantuje ji Univerzita pro cizince v Sieně.

Chcete mít v italštině nějaký konkrétní cíl? CILS je mezinárodně uznávaným certifikátem z italštiny – je možné se s ním ucházet o práci nejen v Itálii, ale i v dalších zemích EU. Pro CILS nejsou žádné vstupní požadavky ani nejsou vyžadovány žádné předchozí doklady o vzdělání, stejně jako pro ně není stanoven žádný věkový limit. Není zapotřebí složit nižší stupeň CILS zkoušek pro připuštění k CILS vyšší úrovně.

Toto je přípravný kurz na zkoušku CILS C1. Ke kurzu je třeba si koupit učebnici Traguardo CILS C1, která je běžně dostupná v ČR. Maximální počet studentů v tomto kurzu je 6 (v online kurzech 5).

Zkoušky CILS se skládají v několika termínech ročně na Italském kulturním institutu.