Úrovně pokročilosti

LN1 Italština pro úplné začátečníky

Náš kurz LN1 je pro úplné začátečníky, kteří se italštinu nikdy neučili (nebo učili, ale opravdu vše zapomněli). Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN1, kterou obdržíte zdarma na 1. lekci.

Co se v kurzu naučíte

 • slovesa být, mít v přítomném čase
 • základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase
 • jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • členy, vazbu c'è a ci sono
 • přivlastňovací zájmena
 • představit se, pohovořit o své rodině, svém městě, svém bytě, zeptat se na cestu, objednat si v restauraci apod.

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka).

LN2 Italština pro pokročilé začátečníky

Náš kurz italštiny LN2 je určen těm, kteří absolvovali jeden semestr nebo několik intenzivních víkendů, také pro ty, kteří se italštinu už dříve déle učili, ale pamatují si jen základy. Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN2, kterou obdržíte zdarma na 1. lekci.

Co byste měli umět

 • slovesa být, mít v přítomném čase
 • základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase
 • jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • členy, vazbu c'è a ci sono
 • přivlastňovací zájmena
 • představit se, pohovořit o své rodině, svém městě, svém bytě, zeptat se na cestu, objednat si v restauraci apod.

Co se v kurzu naučíte

 • opakování přítomného času pravidelných a nepravidelných sloves
 • modální slovesa
 • zvratná slovesa
 • minulý čas složený (passato prossimo)
 • předložky, předložky se členy
 • zlepšení komunikačních schopností, vyjádření se v minulém čase

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka).

LN3 Italština pro mírně pokročilé I

Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN3, kterou obdržíte zdarma na 1. lekci.

Co byste měli umět

 • slovesa být, mít v přítomném čase
 • základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase
 • jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • členy, vazbu c\'è a ci sono
 • přivlastňovací zájmena
 • modální slovesa
 • zvratná slovesa
 • minulý čas složený (passato prossimo)
 • základní předložky, předložky se členy
 • představit se, pohovořit o své rodině, svém městě, svém bytě, zeptat se na cestu, objednat si v restauraci apod.
 • vyjádřit se v minulém čase

Co se v kurzu naučíte

 • přímá a nepřímá zájmena
 • imperfektum (minulý čas jednoduchý)
 • imperfektum versus passato prossimo
 • nové konverzační situace, vyprávění v minulosti
 • rozšíření slovní zásoby

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka).

LN4 Italština pro mírně pokročilé II

Tento kurz je jakýmsi přechodem mezí mírnou a střední pokročilostí znalosti italštiny. Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN4, kterou obdržíte zdarma na 1. lekci.

Co byste měli umět

 • slovesa být, mít v přítomném čase
 • základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase
 • jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • členy, vazbu c\'è a ci sono
 • přivlastňovací zájmena
 • modální slovesa
 • zvratná slovesa
 • minulý čas složený (passato prossimo)
 • základní předložky, předložky se členy
 • přímá a nepřímá zájmena
 • imperfektum (minulý čas jednoduchý)
 • imperfektum versus passato prossimo
 • představit se, pohovořit o své rodině, svém městě, svém bytě, zeptat se na cestu, objednat si v restauraci apod.
 • vyjádřit se v minulém čase, vyprávění v minulosti

Co se v kurzu naučíte

 • budoucí čas jednoduchý
 • podmiňovací způsob jednoduchý
 • párová zájmena (glielo…)
 • rozšíření a prohloubení slovní zásoby
 • posílení schopnosti samostatného vyjadřování o různých tématech

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka).

LN5 Italština pro středně pokročilé I

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali 4 semestry studia italštiny 1× týdně. Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN5, kterou obdržíte zdarma na 1. lekci.

Co byste měli umět

 • slovesa být, mít v přítomném čase
 • základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase
 • jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • členy, vazbu c'è a ci sono
 • přivlastňovací zájmena
 • modální slovesa
 • zvratná slovesa
 • minulý čas složený (passato prossimo)
 • základní předložky, předložky se členy
 • přímá a nepřímá zájmena
 • imperfektum (minulý čas jednoduchý)
 • imperfektum versus passato prossimo
 • budoucí čas jednoduchý
 • podmiňovací způsob jednoduchý
 • párová zájmena (glielo…)
 • představit se, pohovořit o své rodině, svém městě, svém bytě, zeptat se na cestu, objednat si v restauraci apod.
 • vyjádřit se v minulém čase, vyprávění v minulosti
 • vyjádřit svůj názor na různá témata

Co se v kurzu naučíte

Kurz se zaměřuje na procvičování, prohlubování slovní zásoby, konverzaci. Gramatiku, kterou už teoreticky ovládáte, se v tomto kurzu italštiny naučíte více spontánně používat.

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka).

LN6 Italština pro středně pokročilé II

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali 4–5 semestrů studia italštiny 1× týdně. Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN6, kterou obdržíte zdarma na 1. lekci.

Co byste měli umět

 • slovesa být, mít v přítomném čase
 • základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase
 • jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • členy, vazbu c\'è a ci sono
 • přivlastňovací zájmena
 • modální slovesa
 • zvratná slovesa
 • minulý čas složený (passato prossimo)
 • základní předložky, předložky se členy
 • přímá a nepřímá zájmena
 • imperfektum (minulý čas jednoduchý)
 • imperfektum versus passato prossimo
 • budoucí čas jednoduchý
 • podmiňovací způsob jednoduchý
 • párová zájmena (glielo…)
 • představit se, pohovořit o své rodině, svém městě, svém bytě, zeptat se na cestu, objednat si v restauraci apod.
 • vyjádřit se v minulém čase, vyprávění v minulosti
 • vyjádřit svůj názor na různá témata

Co se v kurzu naučíte

 • předminulý čas
 • minulý podmiňovací způsob
 • složený čas budoucí
 • souslednost časová v indicativu
 • rozšíření slovní zásoby
 • zlepšení porozumění italským textům

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka).

LN7 Italština pro pokročilé I

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali 5–6 semestrů studia italštiny 1× týdně. Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN7, kterou obdržíte zdarma na 1. lekci.

Co byste měli umět

 • základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase
 • jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • členy, vazbu c'è a ci sono
 • přivlastňovací zájmena
 • modální slovesa
 • zvratná slovesa
 • minulý čas složený (passato prossimo)
 • základní předložky, předložky se členy
 • přímá a nepřímá zájmena
 • imperfektum (minulý čas jednoduchý)
 • imperfektum versus passato prossimo
 • budoucí čas jednoduchý
 • podmiňovací způsob jednoduchý
 • párová zájmena (glielo…)
 • předminulý čas
 • minulý podmiňovací způsob
 • složený čas budoucí
 • souslednost časová v indicativu
 • představit se, pohovořit o své rodině, svém městě, svém bytě, zeptat se na cestu, objednat si v restauraci apod.
 • vyjádřit se v minulém čase, vyprávění v minulosti
 • vyjádřit svůj názor na různá témata

Co se v kurzu naučíte

 • rozkazovací způsob
 • passato remoto
 • vztažná zájmena
 • stupňování přídavných jmen
 • díky passatu remoto lepší porozumění italské beletrii

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka).

LN8 Italština pro pokročilé II

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali 6–7 semestrů studia italštiny 1× týdně. Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN8, kterou obdržíte zdarma na 1. lekci.

Co byste měli umět

 • základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase
 • jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • členy, vazbu c'è a ci sono
 • přivlastňovací zájmena
 • modální slovesa
 • zvratná slovesa
 • minulý čas složený (passato prossimo)
 • základní předložky, předložky se členy
 • přímá a nepřímá zájmena
 • imperfektum (minulý čas jednoduchý)
 • imperfektum versus passato prossimo
 • budoucí čas jednoduchý
 • podmiňovací způsob jednoduchý
 • párová zájmena (glielo…)
 • předminulý čas
 • minulý podmiňovací způsob
 • složený čas budoucí
 • souslednost časová v indicativu
 • rozkazovací způsob
 • passato remoto
 • vztažná zájmena
 • stupňování přídavných jmen
 • představit se, pohovořit o své rodině, svém městě, svém bytě, zeptat se na cestu, objednat si v restauraci apod.
 • vyjádřit se v minulém čase, vyprávění v minulosti
 • vyjádřit svůj názor na různá témata
 • spontánně v konverzaci používat a střídat různé slovesné časy a způsoby

Co se v kurzu naučíte

 • gerundium
 • minulý infinitiv
 • konjunktivy
 • podmínkové věty

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka).

LN9 Italština pro pokročilé III

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali 7–8 semestrů studia italštiny 1× týdně. Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN9, kterou obdržíte zdarma na 1. lekci.

Co byste měli umět

 • téměř vše z italské gramatiky včetně passata remota, konjunktivů, podmínkových vět apod. (viz popis kurzů výše)

Co se v kurzu naučíte

 • i modi indefiniti
 • verbi pronominali
 • concordanza dei tempi del congiuntivo (approfondimento)
 • nomi e aggettivi alterati
 • altri pronomi relativi
 • altri usi di ne e ci

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka).

LN10 Italština pro velmi pokročilé I

V kurzu LN10 se utužuje a rozšiřuje slovní zásoba z předchozího studia, kurz je zaměřen hodně konverzačně, ale čeká vás i opakování gramatiky z předchozích kurzů.

V ceně kurzu je i naše učebnice Safari italiano 1.

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka).

LN11 Italština pro velmi pokročilé II

V kurzu LN11 se utužuje a rozšiřuje slovní zásoba z předchozího studia, kurz je zaměřen hodně konverzačně, ale čeká vás i opakování gramatiky z předchozích kurzů.

V ceně kurzu je i naše učebnice Safari italiano 2.

Pokud chcete navštěvovat tento kurz a dosud jste u nás nestudovali, měli byste mít probranou a alespoň částečně ovládat učivo z kurzů LN1–LN9.

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka).

LN12 Italština pro velmi pokročilé III

V kurzu LN12 se dále pracuje na komunikačních schopnostech studentů a na rozšiřování slovní zásoby.

Oproti LN10 a LN11 zde ale trochu převažuje procvičování veškeré gramatiky italštiny, a to s učebnicí Perfetto B2, která je zahrnuta v ceně kurzu. V LN12 se pracuje s její první částí.

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka).

LN13 Italština pro velmi pokročilé IV

V kurzu LN13 se dále pracuje na komunikačních schopnostech studentů a na rozšiřování slovní zásoby.

Oproti LN10 a LN11 zde ale trochu převažuje procvičování veškeré gramatiky italštiny, a to s učebnicí Perfetto B2, která je zahrnuta v ceně kurzu. V LN13 se pracuje s její druhou částí.

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka).

TOP Italština pro velmi pokročilé a plynule hovořící studenty

Tento kurz je určen studentům, kteří mají minimálně úroveň B2. V kurzu se udržují a rozvíjejí dosavadní znalosti studentů po všech stránkách (gramatika, konverzace, četba).

Podmínky pro vstup do kurzu

 • znalosti italské gramatiky dle našich kurzů LN1–LN8
 • schopnost plynulé konverzace (s občasnými chybami)
 • schopnost četby původních italských textů
 • motivace na sobě pracovat, zlepšovat se, poctivá domácí příprava
 • vyžadujeme 15 minutový pohovor před přihlášením na tento kurz (osobně či online) – pro tento pohovor nás kontaktujte

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka).

KLN0 Italská konverzace (LN1)

Tyto lekce konverzace jsou určeny studentům, kteří dokončili náš kurz LN1 nebo nestudovali u nás, ale ovládají, alespoň částečně, obsah kurzu LN1.

V lekcích konverzace se naši italští lektoři věnují konverzaci o nejrůznějších tématech, čtení zajímavých článků, knih, probírání italských reálií (geografie, historie, gastronomie apod.). Hlavně u nižších úrovní se věnují procvičování základních konverzačních situací (v hotelu, v restauraci, v baru, na letišti, na poště…).

Kurzy konverzace můžete navštěvovat buď místo klasického kurzu nebo také navíc, zároveň s ním. Úroveň je vždy uvedena u kurzů KLN v rozvrhu. V kurzech KLN0 se konverzuje na snažší úrovni, procvičuje a opakuje se slovní zásoba a minimálně i základní gramatická témata.

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka). Kurz studenty svým zaměřením připraví především na ústní část této zkoušky díky procvičování slovní zásoby a schopnosti gramaticky správně promluvit.

KLN1 Italská konverzace (LN2–3)

Tyto lekce konverzace jsou určeny studentům, kteří si chtějí svou znalost italštiny udržovat a dále rozšiřovat o novou slovní zásobu a nová témata, také pro ty, kteří se potřebují rozmluvit.

V lekcích konverzace se naši italští lektoři věnují konverzaci o nejrůznějších tématech, čtení zajímavých článků, knih, probírání italských reálií (geografie, historie, gastronomie apod.). Hlavně u nižších úrovní se věnují procvičování základních konverzačních situací (v hotelu, v restauraci, v baru, na letišti, na poště…).

Kurz je určen pro studenty, jejichž úroveň znalostí odpovídá kurzům uvedeným v závorce. KLN1 (LN2-3) je pro studenty, kteří dokončili naše kurzy LN2 nebo LN3.

Kurzy konverzace můžete navštěvovat buď místo klasického kurzu nebo také navíc, zároveň s ním. Úroveň je vždy uvedena u kurzů KLN v rozvrhu. V kurzech KLN1 se konverzuje na snažší úrovni, procvičuje a opakuje se slovní zásoba a minimálně i základní gramatická témata.

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka). Kurz studenty svým zaměřením připraví především na ústní část této zkoušky díky procvičování slovní zásoby a schopnosti gramaticky správně promluvit.

KLN2 Italská konverzace (LN4–6)

Tyto lekce konverzace jsou určeny studentům, kteří si chtějí svou znalost italštiny udržovat a dále rozšiřovat o novou slovní zásobu a nová témata, také pro ty, kteří se potřebují rozmluvit.

V lekcích konverzace se naši italští lektoři věnují konverzaci o nejrůznějších tématech, čtení zajímavých článků, knih, probírání italských reálií (geografie, historie, gastronomie apod.).

Kurz je určen pro studenty, jejichž úroveň znalostí odpovídá kurzům uvedeným v závorce. KLN2 (LN4-6) je pro studenty, kteří dokončili naše kurzy LN4–LN6.

Kurzy konverzace můžete navštěvovat buď místo klasického kurzu nebo také navíc, zároveň s ním. Úroveň je vždy uvedena u kurzů KLN v rozvrhu. V kurzech se konverzuje na odpovídající úrovni pokročilosti, procvičuje a opakuje se slovní zásoba a nezbytná gramatická témata.

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka). Kurz studenty svým zaměřením připraví především na ústní část této zkoušky.

KLN3 Italská konverzace (LN7–9)

Tyto lekce konverzace jsou určeny studentům, kteří si chtějí svou znalost italštiny udržovat a dále rozšiřovat o novou slovní zásobu a nová témata, také pro ty, kteří se potřebují rozmluvit.

V lekcích konverzace se naši italští lektoři věnují konverzaci o nejrůznějších tématech, čtení zajímavých článků, knih, probírání italských reálií (geografie, historie, gastronomie apod.).

Kurz je určen pro studenty, jejichž úroveň znalostí odpovídá kurzům uvedeným v závorce. KLN3 (LN7–9) je pro studenty, kteří dokončili naše kurzy LN7–LN9.

Kurzy konverzace můžete navštěvovat buď místo klasického kurzu nebo také navíc, zároveň s ním. Úroveň je vždy uvedena u kurzů KLN v rozvrhu. V kurzech se konverzuje na odpovídající úrovni obtížnosti, procvičuje a opakuje se slovní zásoba a stežejní gramatická témata.

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka). Kurz studenty svým zaměřením připraví především na ústní část této zkoušky.

KLN4 Italská konverzace (LN10–13)

Tyto lekce konverzace jsou určeny studentům, kteří si chtějí svou znalost italštiny udržovat a dále rozšiřovat o novou slovní zásobu a nová témata, také pro ty, kteří se potřebují rozmluvit.

V lekcích konverzace se naši italští lektoři věnují konverzaci o nejrůznějších tématech, čtení zajímavých článků, knih, probírání italských reálií (geografie, historie, gastronomie apod.).

Kurz je určen pro studenty, jejichž úroveň znalostí odpovídá kurzům uvedeným v závorce. KLN4 (LN10–13) je pro studenty, kteří dokončili naše kurzy LN10–LN13.

Kurzy konverzace můžete navštěvovat buď místo klasického kurzu nebo také navíc, zároveň s ním. Úroveň je vždy uvedena u kurzů KLN v rozvrhu. V kurzech se konverzuje na odpovídající úrovni obtížnosti, procvičuje a opakuje se slovní zásoba a stežejní gramatická témata.

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka). Kurz studenty svým zaměřením připraví především na ústní část této zkoušky.

GLN Italská gramatika

Kurz pro pokročilé studenty, kteří již studovali všechnu italskou gramatiku (nebo většinu), nemají problém s mluvením, ale stále chybují v gramatice a chtějí to napravit.

V tomto kurzu se budou procvičovat nejrůznější gramatická témata: minulé časy, budoucí čas, podmiňovací způsob, souslednost časová, imperativ, podmínkové věty, zájmena, předložky a další.

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka). Procvičí se v něm mimo jiné správné použití gramatických jevů při promluvě a také v psaném projevu.

CILS Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

CILS je zkouška, která prověřuje úroveň jazykových znalostí italštiny. Připravuje a garantuje ji Univerzita pro cizince v Sieně.

Chcete mít v italštině nějaký konkrétní cíl? CILS je mezinárodně uznávaným certifikátem z italštiny – je možné se s ním ucházet o práci nejen v Itálii, ale i v dalších zemích EU. Pro CILS nejsou žádné vstupní požadavky ani nejsou vyžadovány žádné předchozí doklady o vzdělání, stejně jako pro ně není stanoven žádný věkový limit. Není zapotřebí složit nižší stupeň CILS zkoušek pro připuštění k CILS vyšší úrovně.

U nás můžete navštěvovat přípravný kurz na zkoušku CILS B2. Ke kurzu je třeba si koupit učebnici Traguardo CILS B2 (při objednání na našem e-shopu napište prosím do poznámky „sleva pro frekventanty kurzu CILS v Lingua nostra“ a dostanete na tento titul 30% slevu). Maximální počet studentů v tomto kurzu je 6 (v online kurzech 5).

Zkoušky CILS se skládají v několika termínech ročně na Italském kulturním institutu.

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka). Doporučujeme jej absolvovat těsně před realizací zkoušky CILS.

CILS1 Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (B1)

CILS je zkouška, která prověřuje úroveň jazykových znalostí italštiny. Připravuje a garantuje ji Univerzita pro cizince v Sieně.

Chcete mít v italštině nějaký konkrétní cíl? CILS je mezinárodně uznávaným certifikátem z italštiny – je možné se s ním ucházet o práci nejen v Itálii, ale i v dalších zemích EU. Pro CILS nejsou žádné vstupní požadavky ani nejsou vyžadovány žádné předchozí doklady o vzdělání, stejně jako pro ně není stanoven žádný věkový limit. Není zapotřebí složit nižší stupeň CILS zkoušek pro připuštění k CILS vyšší úrovně.

Toto je přípravný kurz na zkoušku CILS B1. Ke kurzu je třeba si koupit učebnici Percorso CILS UNO – B1, která je běžně dostupná v ČR (při objednání na našem e-shopu napište prosím do poznámky „sleva pro frekventanty kurzu CILS v Lingua nostra“ a dostanete na tento titul 30% slevu). Maximální počet studentů v tomto kurzu je 6 (v online kurzech 5).

Zkoušky CILS se skládají v několika termínech ročně na Italském kulturním institutu.

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka). Doporučujeme jej absolvovat těsně před realizací zkoušky CILS.

CILS2 Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (B2)

CILS je zkouška, která prověřuje úroveň jazykových znalostí italštiny. Připravuje a garantuje ji Univerzita pro cizince v Sieně.

Chcete mít v italštině nějaký konkrétní cíl? CILS je mezinárodně uznávaným certifikátem z italštiny – je možné se s ním ucházet o práci nejen v Itálii, ale i v dalších zemích EU. Pro CILS nejsou žádné vstupní požadavky ani nejsou vyžadovány žádné předchozí doklady o vzdělání, stejně jako pro ně není stanoven žádný věkový limit. Není zapotřebí složit nižší stupeň CILS zkoušek pro připuštění k CILS vyšší úrovně.

Toto je přípravný kurz na zkoušku CILS B2. Ke kurzu je třeba si koupit učebnici Traguardo CILS B2, která je běžně dostupná v ČR (při objednání na našem e-shopu napište prosím do poznámky „sleva pro frekventanty kurzu CILS v Lingua nostra“ a dostanete na tento titul 30% slevu). Maximální počet studentů v tomto kurzu je 6 (v online kurzech 5).

Zkoušky CILS se skládají v několika termínech ročně na Italském kulturním institutu.

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka). Doporučujeme jej absolvovat těsně před realizací zkoušky CILS.

CILS3 Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (C1)

CILS je zkouška, která prověřuje úroveň jazykových znalostí italštiny. Připravuje a garantuje ji Univerzita pro cizince v Sieně.

Chcete mít v italštině nějaký konkrétní cíl? CILS je mezinárodně uznávaným certifikátem z italštiny – je možné se s ním ucházet o práci nejen v Itálii, ale i v dalších zemích EU. Pro CILS nejsou žádné vstupní požadavky ani nejsou vyžadovány žádné předchozí doklady o vzdělání, stejně jako pro ně není stanoven žádný věkový limit. Není zapotřebí složit nižší stupeň CILS zkoušek pro připuštění k CILS vyšší úrovně.

Toto je přípravný kurz na zkoušku CILS C1. Ke kurzu je třeba si koupit učebnici Nuovo Espresso 5, která je běžně dostupná v ČR (při objednání na našem e-shopu napište prosím do poznámky „sleva pro frekventanty kurzu CILS v Lingua nostra“ a dostanete na tento titul 30% slevu). Maximální počet studentů v tomto kurzu je 6 (v online kurzech 5).

Zkoušky CILS se skládají v několika termínech ročně na Italském kulturním institutu.

Výuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka). Doporučujeme jej absolvovat těsně před realizací zkoušky CILS.

JUN Semestrální kurz pro mládež 11–15 let

Úroveň pokročilosti je označena štítkem v rozvrhu.

Studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Kurzy pro mládež pořádá Italianissimo s.r.o.

SEN Semestrální kurz pro seniory

Obohacený kurz pro studenty 65+ za sníženou cenu (15 × 90+60 min)

Kurz je určen zájemcům od 65 let. Narozdíl od jiných pravidelných semestrálních kurzů je složen ze dvou lekcí, jedna má 90 a druhá 60 minut. Cena kurzu je však výrazně nižší než naše klasické kurzy s jednou lekcí o 90 minutách. Snažíme se takto kurz zpřístupnit všem v dané věkové skupině. Kurz je navíc možné platit na splátky bez navýšení. Úroveň kurzu (LN1–LN9) je vždy uvedena na štítku v rozvrhu.

Kdo se zapíše, stráví s námi celé jedno dopoledne. První lekce je od 10:00 do 11:30, poté následuje půlhodinová pauza na kávu a drobné občerstvení (v ceně). Druhá lekce je více zaměřena na italskou kulturu, umění, film, hudbu... a je od 12 do 13 hodin.

Studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Kurzy pro seniory pro nás pořádá Italianissimo s.r.o.

Senioři v jakémkoliv věku se samozřejmě také mohou hlásit do našich standardních kurzů, které navštěvují různé věkové skupiny.