Lingua nostra ON TOUR - Brno (italština pro mírně pokročilé LN2) - už jen NÁHRADNÍCI

 • Datum konání:
  14.–16. 4. 2023
 • Pro úrovně:
  LN2
 • Cena kurzu:
  1800 Kč
 • Místo konání:
  Czech Courses Brno

Lingua nostra a její kurzy italštiny jedou za vámi! Těšte se na naše lektory a jejich know-how i ve vašem městě :)

Náš kurz LN2 je určen těm, kteří absolvovali jeden semestr nebo několik intenzivních víkendů, a také pro ty, kteří se italštinu už dříve déle učili, ale pamatují si jen základy. Ke kurzu potřebujete naši učebnici Italština LN2, kterou od nás obdržíte zdarma.


Co byste měli umět:

 • slovesa být, mít v přítomném čase
 • základní pravidelná a nepravidelná slovesa v přítomném čase
 • jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • členy, vazbu c'è a ci sono
 • přivlastňovací zájmena
 • představit se, pohovořit o své rodině, svém městě, svém bytě, zeptat se na cestu, objednat si v restauraci apod.

Během tohoto intenzivního a přesto zábavného a pestrého víkendu probereme:

 • opakování přítomného času pravidelných a nepravidelných sloves,
 • modální slovesa,
 • zvratná slovesa,
 • minulý čas složený (passato prossimo),
 • předložky, předložky se členy,
 • zlepšení komunikačních schopností, vyjádření se v minulém čase.


Program lekcí (8x60 min):

 • Pátek

17.30 – 19.30 lekce italštiny

 • Sobota

10.00 – 12.00 lekce italštiny

pauza na (společný) oběd

15.00 – 17.00 lekce italštiny

 • Neděle

09.30 – 11.30 lekce italštinyVýuka v tomto kurzu svým gramatickým, lexikálním i konverzačním obsahem směřuje k vykonání standardizované jazykové zkoušky uznané MŠMT (CILS – mezinárodní zkouška z italského jazyka).

Přihlásit se na Lingua nostra ON TOUR - Brno (italština pro mírně pokročilé LN2) - už jen NÁHRADNÍCIObsazeno