Lingua nostra ON TOUR - Karlovy Vary (LN2 - italština pro pokročilé začátečníky)

Lingua nostra a její kurzy italštiny jedou za vámi! Těšte se na naše lektory a jejich know-how i ve vašem městě :)

Náš kurz LN2/3 je určen pro mírně pokročilé studenty a navazuje na únorový kurz LN1, v kurzu budeme pracovat s učebnicí LN2 (dostanete ji od nás v ceně kurzu) a některými materiály z LN3.


Pro zapsání do kurzu byste měli už znát:

 • výslovnost,
 • slovesa být, mít v přítomném čase,
 • určité členy,
 • základní pravidelná slovesa v přítomném čase,
 • jednotné a množné číslo podstatných a přídavných jmen,
 • představit se, pohovořit o své rodině, svém městě, svém bytě, zeptat se na cestu, objednat si v restauraci apod.

Naučíte se:

 • opakování přítomného času pravidelných a nepravidelných sloves,
 • modální slovesa,
 • zvratná slovesa,
 • minulý čas složený (passato prossimo),
 • předložky, předložky se členy,
 • zlepšení komunikačních schopností, vyjádření se v minulém čase.

Podle situace se případně dotkneme také druhého minulého času - imperfetto a zájmen pronomi diretti a indiretti.


Program lekcí (8x60 min):

 • Pátek

17.30 – 19.30 lekce italštiny

 • Sobota

10.00 – 12.00 lekce italštiny

pauza na (společný) oběd

14.00 – 16.00 lekce italštiny

 • Neděle

09.30 – 11.30 lekce italštiny

Přihlásit se na Lingua nostra ON TOUR - Karlovy Vary (LN2 - italština pro pokročilé začátečníky)