Závazná přihláška na kurz

Osobní údaje studenta

Platba

Faktura na firmu


Cena kurzu je 5700 Kč
Přihlášení je závazné s povinností platby a vztahují se na něj storno poplatky.