Costanza

Costanza

Costanza pochází z překrásné Florencie, města, které je kolébkou italštiny i renesančního umění. Ve Florencii se narodili Botticelli, Machiavelli, Dante Alighieri… a o několik století později měla tu čest se zde narodit i ona.

Minirozhovor s Costanzou

Slavná historie jejího města měla na její život odjakživa vliv – mnoho let se věnovala studiu italské literatury a dějin umění, které nakonec vystudovala na filozofické fakultě Università di Firenze. Souběžně se studiem už od 18 let soukromě doučovala žáky středních škol humanitní předměty – italštinu, latinu a dějepis. Z této zkušenosti se zrodila její vášeň pro výuku, ve které pak pokračovala i během svého šestiměsíčního pobytu v Londýně.

Jejím prvním českým studentem se stal její přítel, který se zakrátko naučil perfektně italsky, a to zčásti zásluhou své učitelky, ale pravděpodobně také díky svému přirozenému talentu na cizí jazyky.

Od srpna 2018 žije Costanza v Praze, kde se věnuje svým dvěma největším vášním – italskému jazyku, který vyučuje, a umění, protože pracuje také jako turistická průvodkyně.

Costanza je při studiu i při práci velice seriózní a pečlivá, ale zároveň velmi společenská, veselá a vřelá (ne náhodou je její oblíbenou květinou slunečnice, kterou má vytetovanou na rameni). Tyto vlastnosti se projevují i při jejích hodinách, které jsou vedeny precizně, empaticky a s důrazem na vztah učitel – student. Je velmi kreativní, ráda maluje, kreslí a hraje na klarinet a ráda experimentuje s originálními metodami, jak naučit studenty italsky s úsměvem.

Studenti jsou pro ni v první řadě přátelé, které chce poznat a pomáhat jim, předat jim radost z učení, podpořit je a motivovat, aby se nikdy nevzdávali, dokud nedosáhnou svého cíle. Vždyť její jméno Costanza znamená italsky „síla, vytrvalost“.

Minirozhovor s Costanzou

❔ Odkud jsi? / Da dove vieni?

👩🏻 Florencie / Firenze

❔ Co jsi vystudovala? / Che cosa hai studiato?

👩🏻 Bc. a Mgr. historie umění a italská litaratura na univerzitě ve Florencii. / Triennale e Magistrale in Storia dell’arte e Letteratura Italiana all’Università degli Studi di Firenze.

❔ Jak ses dostala do Prahy? / Come sei finita a Praga?

👩🏻 To je dlouhý příběh, řekněme kvůli lásce... / Storia lunga, diciamo per amore…

❔ Jak dlouho žiješ/žila jsi v Praze? / Da quanto tempo vivi a Praga?

👩🏻 Žila jsem v Praze 4 roky, pak jsem se vrátila do Florencie. Ale pořád si nechávám do budoucna dveře otevřené... Praha je mé druhé město. / Ho vissuto a Praga per 4 anni, sono tornata a Firenze... ma tengo sempre le porte aperte per un futuro praghese… Praga è la mia seconda città.

❔ Co máš ráda na Česku? / Che cosa ami della Repubblica Ceca?

👩🏻 Umění, historii, moje přátele a studenty. / L’arte, la storia, i miei amici e i miei studenti.

❔ Po čem českém se ti stýská? / Che cosa ti manca della Cechia?

👩🏻 Pivo, moji přátelé, výhled na Pražský hrad a Karlův most. / La birra, i miei amici, il panorama del Castello e Ponte Carlo.

❔ Co máš ráda na výuce italštiny? / Cosa ti piace dell'insegnamento?

👩🏻 To, co miluju nejvíc, je přátelský vztah, který mám se studenty. Jsem přesvědčená, že uvolněný vztah mezi učitelem a studentem je zásadní. / La cosa che amo di più è il rapporto di amicizia che si crea con gli studenti. Credo che sia fondamentale un rapporto sereno e rilassato tra insegnante e studente.

❔ Co máš ráda na Lingua nostra? / Cosa ti piace di Lingua nostra?

👩🏻 Neformální atmosféra bez tlaků a stresu. / L’atmosfera informale e senza pressioni.

❔ Je něco, co učíš obzlvášť ráda? / Hai degli argomenti preferiti che tratti nelle tue lezioni?

👩🏻 Často se snažím propojit výuku s italskou kulturou a uměním. Ale ráda učím i konjunktiv 😊. / Cerco spesso di connettere l’insegnamento dell’italiano con la cultura e l’arte italiana. Ma amo anche insegnare il congiuntivo 😊.

❔ Pamatuješ si nějaký zvlášť "vypečený" moment z výuky? / Hai qualche episodio interessante che ricordi, avvenuto durante le tue lezioni?

👩🏻 Il pene alla Norma… (pro český překlad nás kontaktujte 😆)

❔ Jaké je tvé motto? / Motto personale

👩🏻 NELLA VITA CI VUOLE COSTANZA