Luca

Luca

Luca vystudoval rusistiku a anglo-americká studia na milánské Univerzitě (Universita' degli Studi di Milano). Dokončil studia s diplomovou prací na téma Pražské jaro, díky níž získal stipendium na FFUK v Praze.

Je držitelem certifikátu CEDILS (zkoušky pro výuku italského jazyka pro cizince), který absolvoval na Univerzitě Ca'foscari v Benátkách, od roku 2004 vyučuje italštinu v několika pražských jazykových školách.