Dan

Dan

Dan studoval Filozofickou fakultu v Praze, obor italská filologie, leč nedostudoval, protože ho mnohem více než studium zajímala praxe – výuka italštiny a provádění zahraničních turistů.

Zajímá se i o jiné románské jazyky a rád je ve svých hodinách porovnává a hledá mezi nimi podobnosti. Dan je dítě Sametové revoluce, a tak se s italštinou díky spanilým pracovním jízdám jeho rodičů seznámil již od dětství. Od roku 2012 se plně věnuje výuce italského jazyka všude tam, kam až jej pražské metro pustí. Studentům je průvodcem i zahradníkem, snaží se je vést spletitými cestičkami italského jazyka, aniž by se kdokoli jakkoli ztratil.