Situace – COVID-19: Většina lekcí jarních kurzů proběhla online, protože se zavřelo vše, tudíž i naše škola. Pevně věříme, že tato situace se už opakovat nebude. Počítáme s normální výukou s dodržením rozumných hygienických pravidel.
Těm z vás, kteří chtějí kontakt s lidmi v následujících měsících omezit, ale přesto si přejí pokračovat ve studiu italštiny, budeme nadále nabízet také online kurzy, které se nám na jaře osvědčily.
Z posledních nařízení vlády vyplývá, že jazykové kurzy pro dospělé jsou z povinnosti nošení roušky vyjmuty. Zatím tedy učíme bez.Dan

Dan

Dan studoval Filozofickou fakultu v Praze, obor italská filologie, leč nedostudoval, protože ho mnohem více než studium zajímala praxe – výuka italštiny a provádění zahraničních turistů.

Zajímá se i o jiné románské jazyky a rád je ve svých hodinách porovnává a hledá mezi nimi podobnosti. Dan je dítě Sametové revoluce, a tak se s italštinou díky spanilým pracovním jízdám jeho rodičů seznámil již od dětství. Od roku 2012 se plně věnuje výuce italského jazyka všude tam, kam až jej pražské metro pustí. Studentům je průvodcem i zahradníkem, snaží se je vést spletitými cestičkami italského jazyka, aniž by se kdokoli jakkoli ztratil.