Příměstský tábor s italštinou pro děti 9–14 let – Vyskeř (17.–21. 8. 2020)

Příměstský tábor s italštinou? Proč ne! Italština je krásná řeč a s našimi sympatickými rodilými mluvčími (kteří navíc ovládají i češtinu) bude vaše děti určitě bavit.

Na týdenním docházkovém táboře si děti najdou nové přátele a díky celodenní přítomnosti rodilých mluvčí budou do italštiny ponořeny na 100 %. Při aktivitách mimo učebny (dopoledne či odpoledne dle počasí) bude přítomen i další česky hovořící dozor.

Tábor otvíráme pro 8–12 dětí ve věku 9–14 let.

Děti mohou přicházet od 7.30 a vyzvednutí probíhá nejpozději v 16.30. (Z Turnova jede na Vyskeř autobus v 7.25, rádi vaše děti vyzvedneme na zastávce.)

Program

Dopoledne mají děti 4 hodiny italštiny s rodilým mluvčím. Děti se s italštinou seznamují nenuceně pomocí zábavných úkolů, her či soutěží, zkrátka škola hrou. Rodílý mluvčí je s dětmi přítomen celý den, takže italštinu uslyší pořád, i mimo lekce ve třídě.

Po obědě mají děti spolu s rodilým mluvčím a českým doprovodem aktivity venku, případně je možné podle počasí dopolední program s odpoledním prohodit.

I během odpoledního program budou děti procvičovat, co se naučili, budou hrát hry s italskými slovíčky během procházky, výletu či při různých pohybových aktivitách.

Cena

Cena 5denního tábora je 2990 Kč a zahrnuje:

  • lekce italštiny,
  • případné vstupné na všechny aktivity,
  • oběd, dopolední a odpolední svačinu, pitný režim.

Akce je určena pro děti, které dosud italštinu nestudovali, nebo umí maximálně pár slovíček.

Přihlásit se na Příměstský tábor s italštinou pro děti 9–14 let – Vyskeř